TÁTA VČERA  NAVENKU NAŠEL PRVNÍ SNĚŽENKU  A VEDLE NÍ PETRKLÍČ - ZIMA UŽ JE PRYČ ?????

REJ   MASEK    KARNEVAL  VE  ŠKOLCE

TAJÚPLNÉ   BERUŠKY  A  PLANETA  ZEMĚ  VE  TŘÍDĚ   SLUNÍČEK .....

 ZIMNÍ  KRÁLOVSTVÍ .......

V Pátek 26.1.2024 DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ " RUKAVIČKA " 

TŘÍKRÁLOVÁ  KOLEDA

ZPÍVÁNÍ  VÁNOČNÍCH KOLED U STROMEČKU  VE  ŠKOLCE 

PLAVÁNÍ  NÁS  MOOOC   BAVÍ.....

V ÚTERÝ 5.12.2023 přivítáme ve školce ( třída Berušek i Sluníček )

malé veselé čertíky , krásné andílky i Vážené pány svaté Mikuláše.

Prosíme maminky, aby ráno v úterý v šatně děti do těchto kostýmů převlékly , abychom si společně užili veselé mikulášské dopoledne.

DĚKUJEME VÁM.

" PLECHOVÉ   POHÁDKY " divadelní představení v ZŠ. 

ŠKOLO , děkujeme za pozvání  - MŠ . 

LETNÍ  PROVOZ   mateřské školy : od pondělí 3.7.2023 bude provoz celé MŠ probíhat pouze ve třídě  BERUŠEK  a to až do pátku 14.7.2023.

UZAVŘENÍ  MŠ : od 17.7.2023 do 18.8.2023

Týden od 21.8.2023 do 25.8.2023 opět provoz pouze ve třídě BERUŠEK.

V týdnu od 28.8.2023 do 1.9.2023 je provoz MŠ opět v obou třídách MŠ .

 PROSÍME RODIČE : Nahlaste nám  ZÁVAZNĚ  prázdninovou docházku Vašich dětí do MŠ z důvodů platby školného i stravného i z důvodů objednání potravin - zboží do školní jídelny. 

Děkujeme Vám.

FOTOGRAFOVÁNÍ  proběhlo ve veselé a příjemné atmosfěře a moc jsme si to s dětmi užili. Prosíme rodiče, vybíráme 330 Kč. Fotografie budou dodány do měsíce.

Děkujeme Vám.  Fotografie se již připravují k dodání.

Prosíme o poplacení fotografií , abychom je mohli rozdat rodičům dětí. DĚKUJEME  VÁM. 

NA ČTVRTEK 1.6. připravujeme pro obě třídy MŠ dětské dopoledne plné her a zábavy na školní zahrádce. Prosíme, oblečte své děti do sportovního a pohodlného oblečení. Děkujeme Vám .

NA ÚTERÝ  9.května připravujeme pro děti dopoledne FOTOGRAFOVÁNÍ dětí. Prosíme rodiče , aby nám nahlásili zájem o fotografování svého dítěte. Děkujeme Vám.

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO Dolany nad Vltavou  Alena Klimentová, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, §165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon) takto : 

Všichni žadatelé ( prostřednictvím zákonných zástupců-rodičů) byli přijati k předškolnímu vzdělávání od nového školního roku 2023/2024.

NA  DUBEN  připravujeme pro děti pohádku  :  "  KOCOUR  V  BOTÁCH  "

Ve čtvrtek 20.4.2023 divadelní představení v MŠ : " Kocour v botách " .VYBÍRÁME  50 Kč. Děkujeme.

Zápis dětí do Mateřské škola SLUNÍČKO Dolany nad Vltavou se uskuteční ve středu 3.května 2023 v MŠ od 12 do 16 hodin.

Vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte a potvrtzení od lékaře prosíme s sebou.

TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  NÁVŠTĚVU .

ANGLIČTINA  PRO  PŘIHLÁŠENÉ  DĚTI POKRAČUJE VŽDY V PONDĚLÍ  A  VE STŘEDU  -  VŽDY PO KLIDOVÉM REŽIMU DĚTÍ.

PEVNÁ  LINKA OPĚT  V  PROVOZU :  Pro kontakt se školkou i se školní jídelnou používejte pevnou linku :

315 722 716   

PŘI PLATBĚ -  PROSIME O UVÁDĚNÍ  DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE -  Školné neplatí děti rok před : vstupem do Základní školy. Platba převodem na účet Mateřské školy  :  51-6493550277 / 0100

nebo je možné platit v hotovosti přímo ve školce u p. Aleny  Klimentové .

V nové dvoutřídní Mateřské škole SLUNÍČKO Dolany pracují  tyto pedagogické pracovnice:

ředitelka AlenaKlimentová

učitelky : Ivana Šuldová ...............třída Sluníčka

učitelky : Kateřina Kindlová , Kateřina Prejzová třída Berušky.

Provoz MŠ  : od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

_______________________________________________________________________________

DĚTI S VIRÓZOU A PŘÍZNAKY  COVID 19 budou vráceny domů. Děkujeme za pochopení.    

Kontakt : 315 722 716 ,    mail : ms.dolany @centrum.cz

  datová schránka : tngkzcc

Do kolektivu dětí NEPATŘÍ : děti nemocné s příznaky nachlazení . Žádáme rodiče o poctivé dodržování tohoto nařízení. Všichni chceme být zdraví! Dle nového nařízení máme tyto děti z kolektivu vyřazovat , stejně tak nepatří do budovy nemocní lidé. Buďme k sobě , prosím navzájem ohleduplní , za což Vám děkuje  Alena Klimentová.

  

UZAVŘENÍ  MŠ  V  LETNÍCH  MĚSÍCÍCH  :

MŠ bude uzavřena  od 17.7.2023 do 18.8.2023  se souhlasem zřizovatele.