Provoz MŠ

Provoz mateřské školy s celodenní péčí je od 6 hod. do 16 hod.
Věkové složení dětí – počet tříd : 3 – 6 let, 1 třída
Heterogenní – smíšená třída dětí ve věku od 3 do 6 let
Maximální počet dětí-kapacita mateřské školy – 27 dětí

Zaměstnanci:
 Jméno  Pozice
 Alena Klimentová  ředitelka
 Ivana Šuldová  učitelka
 Ivana Bartůňková  kuchařka
 Renata Halíková  pomocná kuchařka
 Pavla Šrámková  školnice

Rozpis služeb pedagogických pracovnic:
   Alena Klimentová  Ivana Šuldová
 Pondělí  6-11 hod  11-16 hod  6-12 hod  10-16 hod
 Úterý  6-11 hod  11-16 hod  6-12 hod  10-16 hod
 Středa  6-11 hod  11-16 hod  6-12 hod  10-16 hod
 Čtvrtek  6-11 hod  11-16 hod  6-12 hod  10-16 hod
 Pátek  6-10 hod  12-16 hod  6-13 hod    9-16 hod

  • Ve třídě je kdykoliv k nahlédnutí  „ŠVP PV“
  • Odhlášení dětí musí být včas oznámeno na tel.315 722 716
  • Nemocné děti do kolektivu mateřské školy nepatří!!!
  • Využijte péče naší dětské lékařky,logopedky i vyšetření dětí v OPPP!
  • Konzultujte s námi Vaše připomínky,přání a náměty!!!
  • Po včasném oznámení Vám umožníme individuální příchod i odchod Vašeho dítěte.