Provoz MŠ

Provoz mateřské školy s celodenní péčí je od 6.30 hodin do 16.30 hodin
Věkové složení dětí – počet tříd : 2 třídy třída SLUNÍČKA   třída BERUŠKY
třída BERUŠKY 3 - 4,5  ml.děti       třída SLUNÍČKA 4,5 - 6 let starší děti
Maximální počet dětí-kapacita mateřské školy – 40 dětí

Zaměstnanci:
 Jméno  Pozice
 Alena Klimentová  ředitelka
 Ivana Šuldová  učitelka
Kateřina Kindlová            
Kateřina Prejzová

Ivana Bartůňková
 učitelka

 učitelka

hlavní kuchařka

 Renata Halíková

kuchařka
 Pavla ŠrámkováškolniceRozpis služeb pedagogických pracovnic:
   Alena Klimentová  Ivana Šuldová                   
Pondělí  
   
 Úterý        
 Středa        
 Čtvrtek     
 Pátek         

  • V obou  třídách  ( Berušky a Sluníčka ) je kdykoliv k nahlédnutí  „ŠVP PV“
  • Odhlášení dětí musí být včas oznámeno na tel.315 722 716
  • Nemocné děti do kolektivu mateřské školy nepatří!!!
  • Využijte péče naší dětské lékařky,logopedky i vyšetření dětí v OPPP! informace přímo ve školce u pedagogů
  • Konzultujte s námi Vaše připomínky,přání a náměty!!! Chceme s Vámi spolupracovat !
  • Po včasném oznámení Vám umožníme individuální příchod i odchod Vašeho dítěte.