Organizace dne v MŠ

Mateřská škola SLUNÍČKO Dolany je dvoutřídní MŠ s provozní dobou od 6.30 hodin do 16.30 hodin
Škola se uzamyká v 8 hod. z důvodů bezpečnosti dětí. Na základě dohody je možno s rodiči domluvit pozdější příchod dítěte do mateřské školy.
tel.  315 722 716
REŽIM DNE:

 6.30 - 8 hod scházení dětí - ranní volné hry dětí-spontánní hry,cvičení
 8 - 9 hod hygiena a dopolední svačina dětí
 9 - 9:30 hod řízené a spontánní činnosti dětí,cvičení
 9:30 - 11:30 hod příprava na pobyt venku - oblékání dětí - pobyt venku - na vycházce, na školní zahradě (dle počasí)
 11:30 - 12:30 hod hygiena, oběd, ukládání dětí k odpočinku, 1. odchod dětí domů
 12:30 - 14:15 hod odpolední klid - odpočinek, poslech pohádek
 14:15 - 16,30  hod odpolední spontánní činnosti dětí, volné hry, opakovací chvilky, cvičení, odchod dětí domů

Režim dne je pouze orientační a pružný - mění se dle potřebné situace a akcí MŠ.

ČAS STRAVOVÁNÍ:

 8:00 - 8.30  hod dopolední svačina
 11:30 - 12hod oběd
 14:30 - 15hod odpolední svačina