O násMateřská škola v Dolanech byla postavena v roce 1977 v "akci Z" - v té době vlastně svépomocí dolanských občanů. Je to jednotřídní mateřská škola s heterogenním věkovým složením. Má 3 ročníky-z nichž poslední je ročník pro nejstarší děti.

Mateřská škola se nachází nedaleko Kralup n.Vlt. - v malé dolince-odtud název Dolany.


V roce 2003 vstoupila mateřská škola do právní subjektivity a dala si název Mateřská škola SLUNÍČKO Dolany s kapacitou 27 dětí.

Učí zde 2 kvalifikované pedagogické pracovnice,které mají zkušenosti i dosti dlouhou pedagogickou praxi.

V MŠ probíhají různé školní akce : setkání rodičů,vystoupení pro seniory,školní slavnosti,divadelní a filmová představení,plavecký výcvik dětí, angličtina pro děti. Je zde i tradičně dobrá spolupráce se Základní školou v Dolanech.

Škola též spolupracuje s logopedkou, dětskou lékařkou, pedagogickou a psychologickou poradnou pro děti.

Zřizovatel - Obec Dolany se snaží v rámci svých finančních možností mateřskou školu provozovat a doplňovat potřebné vybavení a případné opravy.