Bez názvu
ANGLIČTINA  PRO  PŘIHLÁŠENÉ  DĚTI POKRAČUJE VŽDY V PONDĚLÍ  A  VE STŘEDU  -  VŽDY PO KLIDOVÉM REŽIMU DĚTÍ.

PEVNÁ  LINKA OPĚT  V  PROVOZU :  Pro kontakt se školkou i se školní jídelnou používejte pevnou linku :
315 722 716   

PŘI PLATBĚ -  PROSIME O UVÁDĚNÍ  DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE -  Školné neplatí děti rok před : vstupem do Základní školy. Platba převodem na účet Mateřské školy  :  51-6493550277 / 0100
nebo je možné platit v hotovosti přímo ve školce u p. Aleny  Klimentové .V nové dvoutřídní Mateřské škole SLUNÍČKO Dolany pracují  tyto pedagogické pracovnice:
ředitelka AlenaKlimentová
učitelky : Ivana Šuldová ...............třída Sluníčka
učitelky : Kateřina Kindlová , Kateřina Prejzová třída Berušky.
Provoz MŠ  : od 6.30 hodin do 16.30 hodin.
_______________________________________________________________________________

DĚTI S VIRÓZOU A PŘÍZNAKY  COVID 19 budou vráceny domů. Děkujeme za pochopení.    
Kontakt : 315 722 716 ,    mail : ms.dolany @centrum.cz
   Na základě vydaného manuálu MŠMT ze dne 17-8-2020  se od dětí / žáků/ studentů před prvním příchodem do školy NEVYŽADUJE
" Prohlášení o bezinfekčnosti ".__________________________
Mateřská škola v rámci své kompetence zajišťuje desinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.Dále pak prosíme :
Do kolektivu dětí NEPATŘÍ : děti nemocné s příznaky nachlazení . Žádáme rodiče o poctivé dodržování tohoto nařízení. Všichni chceme být zdraví! Dle nového nařízení máme tyto děti z kolektivu vyřazovat , stejně tak nepatří do budovy nemocní lidé. Buďme k sobě , prosím navzájem ohleduplní , za což Vám děkuje  Alena Klimentová.
  VSTUP DO BUDOVY POUZE S OCHRANNOU ROUŠKOU A PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH ZÁSAD, NEPŘIJÍMÁME DĚTI NEMOCNÉ S PŘÍZNAKY RÝMY A NACHLAZENÍ. DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
Z preventivních důvodů ( nemoci Covid 19) si až do odvolání nebudeme v MŠ provádět dentální hygienu zubů. Děkujeme za pochopení, jinak věnujeme zvýšenou pozornost mytí rukou, desinfekce všech ploch i následně větrání místnosti , kde jsou děti  a rovněž používáme desinfekci na ruce.