Aktuality


Jídelníček pro Mš a Zš můžete sledovat v sekci " dokumenty " , stejně tak i výživové normy platné dle vyhlášky o stravování.Přejeme si všichni , aby jste byli spokojení.

DOBRÝ DEN - :  Milí rodiče a přátelé naší Mateřské školy.!
cituji : " Některými tvrzeními na sociálních sítí se mohou lidé dopustit pomluvy, křivého obvinění ".
PROSÍM : Vaše náměty , připomínky a podněty pro další naší práci , kterou se snažíme provádět co nejlépe, konzultujte přímo v mateřské škole.
Rády Vás vyslechneme ! Jde přece o naše - Vaše děti.
Přeji Vám všem v této nelehké " kovidové době "  pevné zdraví, hodně úspěchů v práci i v podnikání .
Především pak si přeji -  zachovejme si slušnost , úctu a pravdivost.
S respektem k Vám za celý kolektiv zaměstnanců Mateřské školy
Alena Klimentová.INFORMACE  PRO  RODIČE :

Od února 2021 bude vyúčtování opět prováděno za každý předcházející měsíc ( pro lepší přehlednost).
Rodiče na konci měsíce obdrží zprávu s částkou pro zaplacení  .


RODIČE  , KTEŘÍ mají zájem uplatnit částku za platbu školného za dítě v roce 2020 - úleva na daních , mohou si od 11.1.2021 toto potvrzení vyzvedávat na požádání u p.A. Klimentové v MŠ.
Školné - pro doplnění informace - nebylo vybíráno v měsící duben , květen , červen , červenec , srpen a září 2020.
 

PEVNÁ  LINKA OPĚT  V  PROVOZU :  Pro kontakt se školkou i se školní jídelnou používejte pevnou linku :
315 722 716   

PŘI PLATBĚ -  PROSIME O UVÁDĚNÍ  DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE -  Školné neplatí děti rok před : vstupem do Základní školy. Platba převodem na účet Mateřské školy  :  51-6493550277 / 0100
nebo je možné platit v hotovosti přímo ve školce u p. Aleny  Klimentové .V nové dvoutřídní Mateřské škole SLUNÍČKO Dolany pracují  tyto pedagogické pracovnice:
ředitelka AlenaKlimentová
učitelky : Ivana Šuldová ...............třída Sluníčka
učitelky : Kateřina Kindlová , Kateřina Prejzová třída Berušky.
Provoz MŠ  : od 6.30 hodin do 16.30 hodin.
_______________________________________________________________________________

DĚTI S VIRÓZOU A PŘÍZNAKY  COVID 19 budou vráceny domů. Děkujeme za pochopení.    
Kontakt : 315 722 716 ,    mail : ms.dolany @centrum.cz
   Na základě vydaného manuálu MŠMT ze dne 17-8-2020  se od dětí / žáků/ studentů před prvním příchodem do školy NEVYŽADUJE
" Prohlášení o bezinfekčnosti ".__________________________
Mateřská škola v rámci své kompetence zajišťuje desinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.Dále pak prosíme :
Do kolektivu dětí NEPATŘÍ : děti nemocné s příznaky nachlazení . Žádáme rodiče o poctivé dodržování tohoto nařízení. Všichni chceme být zdraví! Dle nového nařízení máme tyto děti z kolektivu vyřazovat , stejně tak nepatří do budovy nemocní lidé. Buďme k sobě , prosím navzájem ohleduplní , za což Vám děkuje  Alena Klimentová.
  VSTUP DO BUDOVY POUZE S OCHRANNOU ROUŠKOU A PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH ZÁSAD, NEPŘIJÍMÁME DĚTI NEMOCNÉ S PŘÍZNAKY RÝMY A NACHLAZENÍ. DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
Z preventivních důvodů ( nemoci Covid 19) si až do odvolání nebudeme v MŠ provádět dentální hygienu zubů. Děkujeme za pochopení, jinak věnujeme zvýšenou pozornost mytí rukou, desinfekce všech ploch i následně větrání místnosti , kde jsou děti  a rovněž používáme desinfekci na ruce.