Aktuality : Profese rodičů dětí , kterým se umožní osobní přítomnost v MŠ , od 12.4.2021. Po dohodě s ředitelkou MŠ.

V  PONDĚLÍ  12.4.2021 SE Mateřská škola   OTEVŘE  PRO NEJSTARŠÍ DĚTI , PRO POSLEDNÍ ROČNÍK tzn. pro nejstarší předškoláky.
DĚTI BUDOU  V MŠ  BEZ  ROUŠEK , ovšem  2x týdně testovány za asistence učitelek a zákonného zástupce.
TĚŠÍME  SE  NA VÁS.
Ve školce budou probíhat stejné činnosti : předškolní vzdělávání , stravování , pobyt venku a odpočinek dětí , stejné režimové prvky jako doposud.
 

INFORMACE  K  OTEVŘENÍ  MŠ :

V souboru dokumenty najdete tabulku 1. fáze otevření škol.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 SE USKUTEČNÍ OD 2.KVĚTNA DO 16. KVĚTNA 2021.
ŽÁDOST - formulář si stáhněte a vytiskněte na WEBU naší MŠ v oddíle " dokumenty ".
V průběhu určeného termínu podáte vyplněnou žádost spolu s potvrzením od lékaře , že je Vaše dítě řádně očkováno , dále pak připojíte kopii rodného listu dítěte.
Tyto 3 doklady podáte formou : poštou ( MŠ SLUNÍČKO Dolany nad Vlt. ,Ke Školce 227, 278 01 p.Kralupy nad Vlt. , nebo datovou schránkou (tngkzcc) , mailem ms.dolany@centrum.cz), nebo osobním podáním žádosti přímo v budově MŠ a to v uvedeném termínu  
od 2.května do 16.května 2021.
KRITÉRIA - podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání :
Povinné předškolní vzdělávání je pro děti, které dovrší do 1.9.2021 pěti let !
Toto ukládá novela školského zákona č. 561/2004  (Školský zákon)
1) děti s místem trvalého pobytu v obci Dolany nad Vltavou, které od počátku školního roku dosáhnou pátého roku věku
2) děti s místem trvalého pobytu v obci Dolany nad Vltavou , které od počátku školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku
3) děti s místem trvalého pobytu v obci Dolany nad Vltavou , které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku  a  dále pak až do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
ZPRÁVA PRO RODIČE :  Na základě rozhodnutí Vlády ČR a MZV  je Mateřská škola ( i se ŠJ) od PONDĚLÍ  1.3.2021 UZAVŘENA 

PEVNÁ  LINKA OPĚT  V  PROVOZU :  Pro kontakt se školkou i se školní jídelnou používejte pevnou linku :
315 722 716   

PŘI PLATBĚ -  PROSIME O UVÁDĚNÍ  DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE -  Školné neplatí děti rok před : vstupem do Základní školy. Platba převodem na účet Mateřské školy  :  51-6493550277 / 0100
nebo je možné platit v hotovosti přímo ve školce u p. Aleny  Klimentové .V nové dvoutřídní Mateřské škole SLUNÍČKO Dolany pracují  tyto pedagogické pracovnice:
ředitelka AlenaKlimentová
učitelky : Ivana Šuldová ...............třída Sluníčka
učitelky : Kateřina Kindlová , Kateřina Prejzová třída Berušky.
Provoz MŠ  : od 6.30 hodin do 16.30 hodin.
_______________________________________________________________________________

DĚTI S VIRÓZOU A PŘÍZNAKY  COVID 19 budou vráceny domů. Děkujeme za pochopení.    
Kontakt : 315 722 716 ,    mail : ms.dolany @centrum.cz
   Na základě vydaného manuálu MŠMT ze dne 17-8-2020  se od dětí / žáků/ studentů před prvním příchodem do školy NEVYŽADUJE
" Prohlášení o bezinfekčnosti ".__________________________
Mateřská škola v rámci své kompetence zajišťuje desinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.Dále pak prosíme :
Do kolektivu dětí NEPATŘÍ : děti nemocné s příznaky nachlazení . Žádáme rodiče o poctivé dodržování tohoto nařízení. Všichni chceme být zdraví! Dle nového nařízení máme tyto děti z kolektivu vyřazovat , stejně tak nepatří do budovy nemocní lidé. Buďme k sobě , prosím navzájem ohleduplní , za což Vám děkuje  Alena Klimentová.
  VSTUP DO BUDOVY POUZE S OCHRANNOU ROUŠKOU A PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
ZÁKLADNÍCH HYGIENICKÝCH ZÁSAD, NEPŘIJÍMÁME DĚTI NEMOCNÉ S PŘÍZNAKY RÝMY A NACHLAZENÍ. DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.
Z preventivních důvodů ( nemoci Covid 19) si až do odvolání nebudeme v MŠ provádět dentální hygienu zubů. Děkujeme za pochopení, jinak věnujeme zvýšenou pozornost mytí rukou, desinfekce všech ploch i následně větrání místnosti , kde jsou děti  a rovněž používáme desinfekci na ruce.